👑 Gia Hân Quách 👑 (@giahan_tokyo) 2 weeks ago

Thật may vì phút cuối vẫn tìm thấy một người bạn tốt dù đang bệnh vẫn chịu lết thân đi mua đồ với t 😍😙❤ iu lắm , quý lắm nhoa ... Thương ghê hà #nice #great #yeah #uncletea #blue #bánhbèo #color #wait #cute #kawaii #smile #goodtime #newyear #yomost #sf #girl #today #h #hi #me #happy #swag #cool #goodluck

50 Likes